För att anmäla en skada ber vi dig att fylla i vårt formulär. Om du har frågor kan du ringa oss på 08-503 093 32 (eller 08 657 64 31 utanför kontorstid) så hjälper vi dig.

Vid svår eller allvarlig skada utomlands ring +45 35 15 60 60 (dygnet runt) för hjälp av vårt assistansbolag, Gouda Reseförsäkring. Säg att du är försäkrad via Brookfield.

Kontaktuppgifter

Försäkringstagarens namn *

Personnummer/ Org.nr *

Försäkringsnummer

Telefon *

Email *

Typ av försäkring

Ditt hemförsäkringsbolag *

Eventuellt diarienummer och datum för polisanmälan

Skadan avser föremål

Estimerat försäljningspris för föremål (vänligen bifoga underlag för försäljningspriset)

Momspliktig vänligen ange momssats eller om vinstmarginalbeskattning tillämpas

Kan föremålet repareras (om ja vänligen bifoga kostnadsförslag)

Skada

Ange så mycket information som möjligt och bifoga relevanta dokument som foton, fakturor eller polisrapporter

Skadedatum *

Skadeställe *

Skadeorsak

(här kan även meddelas uppgifter såsom typ av egendom och värden) *

(* = Required )

För att anmäla en skada ber vi dig att fylla i vår skadeblankett, som du finner här bredvid, eller skicka e-post till skador@brookfield.se. Du kan även ringa oss på 08-503 093 32 (eller 08 657 64 31 utanför kontorstid) så hjälper vi dig.

Vid behov och om det inträffar en mer komplex skada så anlitar vi alltid specialister för att hantera ditt krav och för att finna rätt aktör för att reparera eller ersätta din egendom.

Vid svår eller allvarlig skada utomlands: ring 08 587 717 17 för hjälp av vårt assistansbolag, Falck Global Assistance. Säg att du är försäkrad via Brookfield med specialvillkor.