Brookfield » Skador

Coronaviruset – information för dig som tecknat Reseskydd (privatkund)

LÄS MER

För att anmäla en skada ber vi dig att fylla i vårt formulär här nedan. Du kan även ringa oss på telefon 08-503 093 30 (dagtid), 031-703 17 27 (nödsituationer utanför kontorstid).

Endast för dig som tecknat Reseskydd:
Om du blir akut sjuk eller skadad på resa utomlands kontakta Goudas alarmcentral så snart som möjligt på telefon +45 33 15 60 60 (dygnet runt) eller maila alarm@gouda-rf.se Viktigt: uppge alltid Brookfields avtalsnr 17931340.

  Kontaktuppgifter

  Försäkringstagarens namn *

  Personnummer/ Org.nr (ååååmmdd-xxxx) *

  Försäkringsnummer

  Telefon *

  Email *

  Typ av försäkring

  Ditt hemförsäkringsbolag *

  Eventuellt diarienummer och datum för polisanmälan

  Skadan avser föremål

  Estimerat försäljningspris för föremål (vänligen bifoga underlag för försäljningspriset)

  Momspliktig vänligen ange momssats eller om vinstmarginalbeskattning tillämpas

  Kan föremålet repareras (om ja vänligen bifoga kostnadsförslag)

  Skada

  Ange så mycket information som möjligt och bifoga relevanta dokument som foton, fakturor eller polisrapporter

  Skadedatum *

  Skadeställe *

  Skadeorsak
  
(här kan även meddelas uppgifter såsom typ av egendom och värden) *

  (max 20mb)

  (* = Required )

  För att anmäla en skada ber vi dig att fylla i vår skadeblankett, som du finner här bredvid, eller skicka e-post till skador@brookfield.se. Du kan även ringa oss på 08-503 093 32 (eller 08 657 64 31 utanför kontorstid) så hjälper vi dig.

  Vid behov och om det inträffar en mer komplex skada så anlitar vi alltid specialister för att hantera ditt krav och för att finna rätt aktör för att reparera eller ersätta din egendom.

  Vid svår eller allvarlig skada utomlands: ring 08 587 717 17 för hjälp av vårt assistansbolag, Falck Global Assistance. Säg att du är försäkrad via Brookfield med specialvillkor.

  Anmäl skada

  Ladda ner skadeblankett

   031–703 17 27 (nödsituationer utanför kontorstid)