Brookfield » Nyheter

Om brevet från Lloyd’s

Storbritannien har nu lämnat EU och befinner sig i en övergångsperiod innan nya regler träder i kraft den 1 januari 2021.

Detta kommer inte att påverka Brookfields verksamhet eller giltigheten av våra försäkringar. Brexit ålägger dock vissa lagstadgade skyldigheter för de försäkringsgivare vi arbetar med, särskilt Lloyd’s. Lloyd’s of London har förberett sig för Brexit sedan 2016 och har redan implementerat en kompatibel lösning för nya affärer och förnyelser: sedan den 1 januari 2019 är alla kunder försäkrade av Lloyd’s Insurance Company SA, en belgisk-reglerad institution.

När den sista tidsfristen närmar sig måste Lloyd’s nu genomföra den andra delen av sin regleringsprocess och överföra alla historiska skulder till Lloyd’s Insurance SA. Som en del av denna process, är Lloyd’s också skyldig att informera alla berörda försäkringstagare direkt.

Vi vill försäkra dig att när det gäller Brookfield-försäkringar, kommer ingenting i dessa brev att påverka dina rättigheter och inte heller påföra några nya skyldigheter för dig:

– Lloyd’s Insurance Company SA är 100% återförsäkrat av Lloyd’s of London, så trots ändringen av juridisk person är det i själva verket samma kapitalbas som ger säkerheten bakom alla försäkringar.

– Ingen åtgärd krävs av någon försäkringstagare som får ett sådant brev varken nu eller i framtiden. Kunder har lagligen rätt att vägra överföring av skulder, men med tanke på att det inte finns någon underliggande ändring av kontrakten, finns det troligtvis ingen anledning att göra det.

Mer detaljerad information, inklusive brevmallar, finns tillgängliga på Lloyd’s webbplats.