Brookfield » Konstförsäkringsguide

Visste du att?

Många skador sker i samband med transport eller på grund av att man inte har en uttänkt plats för sitt konstverk. Transport, installation/hängning samt försäkring är de tre viktigaste sakerna att tänka på omedelbart efter ditt konstköp. Det kan exempelvis vara så att man tillfälligt ställt en målning på golvet mot en vägg och en dörr slår i den eller någon går in tavlan. Likadant är det med skulpturer eller designobjekt som behöver installeras på en strategisk plats i skydd från starkt solljus, vatten och annat som riskerar skada verket. Varje gång du flyttar på ett föremål ökar risken för olyckor.

Vad täcker en konstförsäkring?

Med en konstförsäkring kan du känna dig trygg och säker på att du får rätt ersättning om du råkar ut för en skada eller förlust. Likt din bil, hem, personliga ägodelar och dig själv, så kan din konst behöva en separat försäkring.

Följande händelser bör täckas i en konstförsäkring:

 • Allrisk/drulle för hela konstverkets värde
 • Värdeminskning vid delskada
 • Skador vid transport & inramning
 • Skada i hemmet eller på annan plats
 • Automatiskt skydd för nyanskaffade objekt

Vad skiljer sig mellan hemförsäkring och konstförsäkring?

Det som skiljer konstförsäkring från en vanlig hemförsäkring är att du får högre ersättning om din konst skadas. Detta beror på att konstförsäkringen ersätter både kostnader för reparation och värdeminskning. Om ett verk skulle totalskadas kan du räkna med att få ut det belopp som står i ditt försäkringsbrev. Denna princip kallas avtalat värde och är en stor trygghet eftersom det inte blir någon diskussion om hur stor ersättningen ska vara.

Vad kostar en konstförsäkring?

Priset på en konstförsäkring beror framförallt på vilken typ av objekt som ska försäkras och värdet på samlingen. Premien betalas i regel årsvis. En konstförsäkring behöver inte vara särskilt dyr. Jämfört med en försäkring för ett stöldbegärligt föremål som du bär med dig ligger den lägre i pris i förhållande till värdet. Priset för att försäkra en mindre konstsamling kostar från 5000 kronor och uppåt.

Vad händer om konsten går upp i värde?

Du som tecknat konstförsäkring hos Brookfield Underwriting kan höja försäkringsbeloppet mitt i en försäkringsperiod om konsten ökat i värde och därmed avtala exakt vilken ersättning du ska få om olyckan är framme. Se därför över din samling regelbundet. Konkreta exempel som kan påverka om din konst ökar i värde är om en konstnär visas på ett känt galleri, går bort eller att verken ställs ut på ett välrenommerat museum.

Hur värderar jag min konst?

Oftast vänder man sig till ett auktionshus när man vill värdera sin konst, men du väljer själv vart du vill gå. Om du känner dig osäker kan du be din försäkringsgivare rekommendera en värderare eller besöka sidan besiktning.nu där Sveriges Handelskamrar har samlat förordnade besiktnings-/och värderingspersoner. Du kan även göra en onlinevärdering. När du gör en värdering erhåller du ett värderingsintyg som du kan använda som underlag då du tecknar försäkring eller säljer verket.

Vad behövs vid konstvärdering?

 • Det fysiska konstverket eller foton
 • Namn på konstnär eller designer
 • Inköpsställe och år
 • Proveniens eller ägarhistorik
 • Mått

Du kan få din konst värderad genom ett fysiskt besök av en värderingsperson från till exempel ett auktionshus eller via en onlinevärdering. Har du mer dokumentation kring föremålet kan du även bifoga denna.

Vad ska jag tänka på när jag tecknar konstförsäkring?

För att försäkringen ska ge dig rätt omfattning och ersättning för din konst så bör ett par frågor besvaras för att du kan känna dig trygg att din konst är i säkra händer om det skulle hända något. När du pratar med ditt försäkringsbolag kan du ställa dessa frågor:

 • Hur täcks konsten i min hemförsäkring idag?
 • Vilka begränsningar finns?
 • Täcker försäkringen värdeminskning vid skada?
 • Var gäller försäkringen? Gäller den endast hemma eller på utvalda platser och är transport inkluderat?
 • Hur mycket ersättning har jag rätt till vid förlust eller totalskada?
 • Vad händer om det blir inbrott eller vid skadegörelse?
 • Vad händer vid delskada? Blir jag ersatt för förlorad marknadsvärde?
 • Vad händer om någon annan råkar skada min konst?

Fördelar med Brookfields konstförsäkring

Därför väljer du Brookfields konstförsäkring

 • All egendom är allriskförsäkrad intill totalt försäkringsbelopp.
 • Ersättning utan självrisk om ett föremål skadas eller förloras.
 • Försäkringsskyddet omfattar transport och tillfälliga utställningar.
 • Nyanskaffade objekt försäkras automatiskt med upp till 25 procent av totalt försäkringsbelopp (anmäls inom 60 dagar).
 • Ersättning för minskat marknadsvärde efter reparation/restaurering.
 • För individuella föremål kan försäkringsbeloppet avtalas innan försäkringen tecknas så att det inte blir någon diskussion om ersättning när skadan inträffar.
 • Vi har en stor samling men liten budget. Brookfield tog fram en försäkring för restaureringskostnader efter vårt behov.Stiftelse, ägare av historiska böcker
 • Det är praktiskt med en lösning som omfattar vår egen konst och även transporter samt inlånade objekt.Svenskt konstmuseum

Be om offert

  För- och efternamn *

  Personnummer (ååååmmdd-xxxx) *

  Gatuadress

  Postort

  Postnummer *

  Mobil *

  E-post *

  Föremålets uppgifter

  Typ av egendom att försäkra *

  Estimerat värde *

  Övrig info

  (* = obligatorisk)

  Att börja samla konst

  Konstmarknaden har fullkomligt exploderat de senaste 20 åren. För att bli en framgångsrik samlare på denna marknad behövs mod, beslutsamhet och ett tränat öga. I denna guide berättar vi vart du ska vända dig, vad du bör tänka på under köpet och vad du gör när du väl har verket i hand.

  LÄS MER

  Guide för exklusiva hem

  Allt fler äger hem utöver det vanliga. Ägare till dessa exklusiva hem har ofta ett komplext försäkringsbehov som inte täcks av den traditionella hemförsäkringen. Här besvarar vi vanliga frågor som hjälper dig att identifiera ditt eget behov och om du bör se över det skydd du har idag.

  LÄS MER
  Exklusiv hemförsäkring

  Gör en värdering

  Vare sig du ska teckna en försäkring, sälja något, göra en bouppteckning eller kanske bara är nyfiken kan vi hjälpa dig med att få ditt objekt värderat. Brookfield Underwriting erbjuder onlinevärdering i samarbete med Barnebys. Genom att uppge detaljer kring ditt föremål samt ladda upp några bilder kan du få ditt föremål värderat inom 48 timmar av en expert från Sotheby’s eller Christie’s. Priset är 200 kronor per värdering.

  Du kan värdera klockor, smycken, konst, antikviteter och en mängd andra objekt och du erhåller ett värderingsintyg vilket kan vara till hjälp för dig vid tecknandet av försäkring hos oss.

  GÖR EN VÄRDERING