Brookfield » GUIDE & TIPS

Varför specialförsäkra?

Behöver man verkligen specialförsäkra värdefulla föremål, fast man har en hemförsäkring och kanske till och med allrisk eller drulleförsäkring. Oftast är svaret ja. Din försäkring kan täcka en del av värdet, men beloppet är begränsat och risken är stor att det inte räcker till om flera föremål går förlorade eller skadas vid samma tillfälle. Det kan vara intressant för dig att undersöka vad som ingår i den försäkring du har idag och vad du skulle få ut vid en förlust. Här listar vi en del viktiga begrepp som du ska vara medveten om och fråga efter när du jämför försäkringar.

Åldersavdrag

Åldersavdrag innebär att ditt försäkringsbolag tar fram ett nypris för ditt föremål för att kunna räkna ut din ersättning. Sedan drar de av en summa som motsvarar åldern för ditt föremål. Ju äldre ditt föremål är desto lägre ersättning får du. Kontrollera så att ditt försäkringsbolag inte tillämpar åldersavdrag på klockor och smycken som du köpt nya.

Värdeminskning

Antikviteter, konstverk och samlarobjekt är exempel på föremål som riskerar att tappa värde efter en reparation. Om din vintageklocka skadas och inte kan repareras med originaldelar kanske den förlorar i marknadsvärde. Hör med försäkringsbolaget att du blir ersatt för detta om en skada skulle inträffa.

Mervärde för ett par eller set

Vissa föremål köps och säljs i form av par eller set. Om en skada eller förlust sker kan det påverka dess värde. Särskild vid en totalförlust där det inte längre är komplett. Om du t.ex. tappar ett örhänge är inte värdet på det resterande örhänget automatiskt hälften av parets värde. Därför att behöver man se till så att ens försäkring lämnar ersättning beräknat med hänsyn till mervärde för att det varit ett par eller set. Förutom örhängen och smyckeset finns många andra exempel som antika ljusstakar i par och konstverk indelat i flera delar.

Vad är allriskförsäkring?

Grunden i en egendomsförsäkring är att täcka skador genom brand, inbrott eller vatten. En allriskförsäkring sträcker sig längre än detta. Exempel är: du råkar tappa klockan i golvet så den får en ful repa, en ädelsten lossnar från sin infattning i din förlovningsring, ditt nagellack läcker ut i din dyra designerväska eller ett fönster blåser upp och välter en dyrbar vas.

Är smycken lösöre?

Smycken ingår i skyddet för lösöre i en vanlig hemförsäkring, men eftersom smycken anses vara stöldbegärlig egendom är det viktigt att du förstår vilka villkor just din försäkring har. Kika efter så att dina smycken täcks i din hemförsäkring och att beloppen räcker till. Om inte, kan du alltid teckna en smyckesförsäkring vid sidan om. Läs mer om smyckeförsäkring här.

Vad är lösöre?

Lösöre är föremål som inte är fast egendom, till exempel kläder, möbler, datorer med mera. När du försäkrar lösöre i en traditionell hemförsäkring brukar det ofta gå till så att du väljer ett schablonbelopp. Äger du mer exklusiva föremål såsom konst, design eller värdefulla klockor kan du ha behov av en mer omfattande och anpassad försäkring. Läs mer om  villa-hemförsäkring för exklusiva hem.

Vad innebär det att vara underförsäkrad?

Underförsäkring innebär att ditt försäkringsbelopp är väsentligt lägre än det faktiska värdet på din egendom. Om du är underförsäkrad och råkar ut för en skada kan din ersättning sättas ned. Det sker genom att ersättningen minskas i proportion till underförsäkringen. Därför är det viktigt att undvika underförsäkring och kontrollera att du har adekvata försäkringsbelopp och sedan väljer en försäkring som inte tillämpar underförsäkringsklausul. Ersättning vid underförsäkring beräknas enligt följande: (försäkringsbelopp / faktiskt värde) x skada = utbetald ersättning minus eventuell självrisk.

Begränsningar i försäkringen

Det finns begränsningar i alla försäkringar. Se till att ta reda på vilka dessa är så du kan känna dig trygg med vetskapen att du valt rätt skydd utifrån dina behov. Begränsningar kan gälla på olika sätt i och utför hemmet både vad gäller omfattning och ersättning.

Varför ska jag ha en specialförsäkring för min klocka?

En klockförsäkring är en specialförsäkring särskilt anpassad för värdefulla klockor. Det finns en gräns för hur stor ersättning du kan få genom din hemförsäkring om din klocka skadas eller förloras utanför din bostad. Besök gärna vår klockförsäkringsguide för att läsa mer.

Vad gör jag vid stöld?

Det första du ska göra är att polisanmäla brottet och du erhåller då ett diarienummer. Därefter gör du en skadeanmälan till ditt försäkringsbolag. Ju mer underlag du kan förse ditt försäkringsbolag med, desto enklare blir skadehanteringen. Ännu enklare är det om du redan vid tecknande av försäkring har meddelat uppgifter om referens och serienummer.

Skadeanmälan

Om du förlorat ett föremål eller blivit bestulen ska du börja med att göra en polisanmälan. När du sedan anmäler skadan till ditt försäkringsbolag ska du bifoga polisanmälan och annan relevant dokumentation som kvitto eller värderingsintyg. Ersättningen du får varierar mellan bolag, därför är det viktigt att du vet vilka villkor som gäller för just din försäkring. Gäller det lös egendom såsom klockor och smycken behöver en vanlig hemförsäkring i många fall kompletteras med en specialförsäkring för att få full ersättning.

Ersättning till nypris

Det vanliga är att hemförsäkringsbolagen värderar skadan till vad det kostar att köpa motsvarande föremål som det du blivit av med. Dock är det inte säkert att du får ut föremålets fulla värde. Vid missnöje kan man värdera föremålet hos en oberoende part. Det bästa är förstås om ditt försäkringsbolag redan på förhand bestämt hur mycket du ska få vid en eventuell förlust så att du slipper tråkiga överraskningar. Brookfield erbjuder ersättning till nyvärde för förstaägare av klockor som försäkras från första dagen. Här kan du be om offert på klockförsäkring.

Exklusivt armbandsur stålboett, chronometer, svart läderarmband

Bär dina smycken och klockor tryggt

Brookfield Underwritings specialförsäkring tecknas vanligtvis för klockor och smycken vars värden överstiger cirka 50.000 kronor. Skyddet anpassas efter din klocka eller ditt smycke och tar hänsyn till om den är nyinköpt eller vintage. Kontakta oss gärna direkt om du vill veta om din värdefulla egendom omfattas av våra villkor.

KONTAKTA OSS

Fördelar med Brookfields specialförsäkring

Därför väljer du Brookfields försäkring för klockor och smycken

 • Brett allrisk-skydd som gäller i och utanför hemmet – till exempel om du tappar din klocka eller om en ädelsten lossnar från sin infattning från din förlovningsring.

 • Ingen självrisk – vi ersätter dig från första kronan.

 • Specificerade föremål – inget krångel vid skada.
 • Individuellt anpassad försäkring – för att du ska få bästa möjliga skydd tar vi hänsyn till om din klocka eller ditt smycke är nyinköpt eller vintage.
 • Inget åldersavdrag – nyinköpta klockor och smycken ersätts till nyvärde.

 • Jag tappade min Rolex i golvet och glaset sprack. Klockan lagades utan självrisk tack vara min försäkring hos Brookfield. D.L., klocksamlare
 • Sedan jag försäkrade min ring hos Brookfield vågar jag bära den oftare. J.v.O, smyckeskund

Be om offert

  För- och efternamn *

  Personnummer (ååååmmdd-xxxx) *

  Gatuadress

  Postort

  Postnummer *

  Mobil *

  E-post *

  Föremålets uppgifter

  Typ av egendom att försäkra *

  Estimerat värde *

  Övrig info

  (* = obligatorisk)