Ditt meddelande har skickats. Tack!

Brookfield Underwriting AB (“Brookfield”) värnar om din personliga integritet. I denna dataskyddspolicy kan du läsa hur Brookfield använder, lagrar och på annat sätt behandlar dina personuppgifter samt om dina rättigheter gentemot oss och hur du gör om du vill få ut, rätta eller radera din information.

Genom att använda Brookfields tjänster, accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av personuppgifter. Du godkänner också att Brookfield använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig.

Insamling av information

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv, såsom när du kontaktar oss, väljer att ta del av erbjudande eller använder våra tjänster där du lämnar personuppgifter, detta kan vara:

  • Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och korrespondensadress, e-postadress, telefonnummer, försäkringsställets adress, etc
  • Uppgifter om egendom för försäkring
  • Betalningsinformation – bank och bankkontonummer för eventuell utbetalning

Vid utvärdering och administration av försäkring kan vi samla in följande information:

  • Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och korrespondensadress, e-postadress, telefonnummer, försäkringsställets adress, uppgift om sysselsättning, etc
  • Skadehistorik – tidigare försäkringsfall och försäkringshistorik
  • Uppgifter om egendom för försäkring

Informationen som samlas in är generellt sett nödvändig för att vi ska kunna utvärdera och administrera försäkring eller nödvändig för andra syften enligt beskrivning nedan.

Användning av information

Din data används för att kunna utvärdera och administrera försäkring. Syftet är att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter, administrera din försäkring, avgöra vilken försäkring vi kan erbjuda dig, utföra riskanalys, förhindra bedrägerier och hantera risker samt följa tillämplig lagstiftning, såsom lag om åtgärder mot penningtvätt och bokföringslagar. Laglig grund för användandet av data är att kunna utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och följa tillämplig lagstiftning.

Vi kan också komma att använda din data för att kommunicera relevant information gällande din försäkring.

Endast nödvändig delning av information

Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter såsom försäkringsgivare och skadeserviceföretag. Din information kommer aldrig att säljas till tredje part. Utöver detta kan vi komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert.

Var dina personuppgifter behandlas

Personuppgifterna lagras primärt inom EU/EES. I den mån datan överförs till, och behandlas i, ett land utanför EU/EES så vidtar vi alla rimliga legala, organisatoriska och tekniska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en skyddsnivå jämförbar med, och i samma nivå som, skyddet som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge vi sparar data

Vi sparar din data så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

Dina rättigheter

Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv. ”Rätten att bli bortglömd” innebär att du även har rätt att begära att dina personuppgifter raderas om datan inte längre är nödvändig för det syfte den är insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar Brookfield att omedelbart radera delar av din data. I detta fall kommer vi att blockera de personuppgifter som vi är skyldiga att spara så att de inte kan användas för annat ändamål. Du har även rätt att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet.

Cookies

Vi använder cookies på våra webbplatser för att personalisera upplevelsen på vår webbplats, i marknadsföringsmail och i tredjepartsannonsering.

Kontakta oss

Brookfield Underwriting AB (org.nr 556799-5351) är personuppgiftsansvarigt för behandling av dina personuppgifter och följer svensk dataskyddslagstiftning. Du är alltid välkommen att kontakta oss direkt vid frågor genom att maila till dataskydd@brookfield.se.

Om Brookfield

Brookfield har tillstånd hos Finansinspektionen att bedriva verksamhet som försäkringsförmedlare och är vidare registrerat hos Bolagsverket. Brookfields tillstånd innebär att bolaget får förmedla särskilda klasser av skadeförsäkringar. Brookfields förmedlare är kontrollerade av bolaget avseende utbildning, vandel m.m. Tillstånds- och registreringsinformationen kan kontrolleras hos Finansinspektionen (Sverige), webbadress: www.fi.se, E-post: finansinspektionen@fi.se och Tel: 08-787 80 00 samt i Bolagsverkets register (Sverige), webbadress: www.bolagsverket.se och Tel: 060-18 40 00.